Bông khoáng và các thông số kỹ thuật


Bông khoáng được tạo thành từ đá tự nhiên dạng vô cơ. Thành phần chính là đá vôi và đá bazan. Được tan chảy ở nhiệt độ cao, khoảng 1300 độ C, rồi qua quá trình tạo sợi, có sự liên kết nhựa cây bởi các phản ứng nhiệt, bông khoáng (Mineral Wool) được chế tạo thành các dạng sản phẩm như: Tấm – Cuộn – Ống.

vat_lieu_bong_khoang

Các thông số kỹ thuật của bông khoáng:

– Hệ số cách âm của bông khoáng: (Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C423)

Tỷ trọng (Kg/m3)

Độ dày (mm)

Tần số âm thanh(Hz)

NRC

 125  250 500 1000 2000  4000
 40  50  0.25  0.68  1.05 1.09  1.05 1.07 0.97
 50 50  0.31  0.68 1.14 1.13  1.06 1.07  1.00
 60  50  0.23  0.74 1.14 1.11  1.05 1.05  1.01
 80  50  0.21 0.69  1.06 1.08  1.04 1.09  0.97
 100  50  0.24 0.81  0.98 1.04  1.02 1.09 0.96

– Hệ số cách nhiệt của bông khoáng:

 Tỷ trọng (Kg/m3)

 Độ dày

(mm)

Hệ số cách nhiệt R (m2K/W)

Cách nhiệt nóng

 Cách nhiệt lạnh

 40

50

1.76

1.6

60

50

 2.36

2.2

– Hệ số dẫn nhiệt của bông khoáng:(Theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM C612-93)

Đặc tính

Bông khoáng dạng tấm, cuộn

Bông khoáng dạng ống

Tỷ trọng (Kg/m3)

40

60

80

100

120

120

130

150

Nhiệt độ tối đa

300

350

450

650

 820

700

730

750

Hệ số dẫn nhiệt (W/moC)

24oC(75oF)

0.036

0.035

0.035

0.034

       

38oC(100oF)

0.038

0.037

0.036

0.035

0.035

0.033

0.033

 

 93oC(200oF)

0.048

0.047

0.045

0.043

0.041

0.043

0.041

0.039

149oC(300oF)

0.062

0.061

0.006

0.053

0.050

0.052

0.051

0.048

 204oC(400oF)

 

0.068

0.064

0.060

0.062

0.060

0.057

 

260oC(500oF)

0.082

0.077

0.075

0.074

0.071

0.067

   

316oC(600oF)

0.091

0.089

0.087

0.082

0.078

     

371oC(700oF)

0.108

0.106

0.100

0.095

0.091

     
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s